Tietoa Asbestista

HYÖDYLLISTÄ TIETOA ASBESTISTA

Asbestiksi kutsutaan kuitumaisia silikaattimineraaleja. Nämä kuuluvat serpentiineihin tai amfiboleihin. Asbestilajeja ovat krysotiili, krokidoliitti, amosiitti, antofylliitti, tremoliitti ja aktinoliitti. Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Kuitumaista asbestia terveysvaikutuksiltaan muistuttaa myös erioniitti, joka on erikseen mainittu valtioneuvoston säädöksissä asbestityöstä.

Asbestia ryhdyttiin käyttämään rakennusmateriaaleissa 1920-luvulla, ja laajinta käyttö oli 1960–70-lukujen taitteessa. Asbestin käyttö kiellettiin Suomessa uudisrakentamisessa vuonna 1987.

Hyvien ominaisuuksiensa lisäksi asbestilla on kuitenkin vakavia terveysvaikutuksia. Asbestimateriaaleja käsiteltäessä ilmaan leviää hienopölyä ja ohuita asbestikuituja. Hengityksen mukana asbestikuidut kulkeutuvat keuhkoihin ja kerääntyvät sinne. Haitallisimpia ovat ruiskutus- ja eristemassat, koska niistä vapautuu asbestikuituja helpommin kuin asbestisementti- ja muovituotteista, joissa asbestikuidut ovat sideaineeseen sitoutuneita. Ehjät asbestipitoiset materiaalit eivät kuitenkaan vaaranna terveyttä normaalissa asumisessa, vaan altistus syntyy purku- ja korjaustyössä.

Asbestin tunnistaminen silmämääräisesti on vaikeaa, minkä vuoksi asbestikartoitus on ammattilaisen työtä. Ennen rakenteiden purku- ja korjaustöitä kiinteistön omistajan on selvitettävä, onko rakenteissa mahdollisesti asbestia ja missä sitä on.

Tietoa asbestista


UUSI ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ ASTUI VOIMAAN VUODEN 2016 ALUSSA – MITÄ PITÄÄ HUOMIOIDA?

Suomessa toteutetaan jatkuvasti asbestipurkuja normaalina rakennuspurkuna ja ihmiset altistuvat asbestille täysin turhaan. Jos on epäilys, että kohteessa on käytetty asbestia, kannattaa kohteeseen suorittaa kartoitus.

Asbestipurkutyötä saavat tehdä yksityiset henkilöt tai elinkeinonharjoittajat sekä oikeushenkilöt kuten esimerkiksi osakeyhtiöt, jotka ovat saaneet siihen luvan. Lupaviranomainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue pitää asbestipurkutyöluvista rekisteriä.

Tietomme asbestipurkutyöluparekisterissä >>

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta, on huolehdittava, että asbestipurkutyötä varten tehdään asbestikartoitus. Velvollisuus koskee henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen. Käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Selvityksen tulisi olla niin järjestelmällistä ja luotettavaa, että sen perusteella voidaan tehdä asianmukaiset johtopäätökset työstä.

Asbestipurkutyön työnjohtajalla on oltava riittävät valtuudet tehdä tarvittaessa asbestipurkutyön turvallisen suorittamisen edellyttämiä päätöksiä. Asbestipurkutyön työnjohtajalla on oltava suoritettuna asianomainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa, kuten muillakin asbestipurkuun osallistuvilla työntekijöillä.

Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö korvataan uudella lailla (684/2015) eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ja valtioneuvoston asetuksella (798/2015) asbestityön turvallisuudes­ta. Lakiin on keskitetty asbestipurkutyölupaa ja asbestipurkutyön­tekijän pätevyyttä koskevat säännökset ja määräykset.

Hyödyllistä tietoa asbestinpurusta ja kotitalousvähennyksestä saat näistä linkeistä:

Pyydä tarjous